COM APUNTAR-S’HI?

Si vols apuntar-te al Boulder La farinera pots fer-ho de les següents maneres:

  • Passar-te pel local i demanar per algun dels responsables(tardes).
  • Portar fotocopia del DNI i una foto de carnet i una fotocopia del Compte Corrent.(sense aixó no es fara la fitxa d’alta)
  • Enviar un e-mail a: clubescaladalafarinera@gmail.com